,

Publiceren van jaarrekening in Duitsland

Publiceren van jaarrekening in Duitsland

De jaarrekening 2018 van een GmbH (BV) moet voor 31 december 2019 in Duitsland gepubliceerd zijn. Bij het te laat indienen worden er boetes verschuldigd. Deze boetes lopen op tot wel € 25.000. De jaarcijfers moeten bij het Unternehmensregister (Handelsregister) digitaal ingediend worden. Wat er precies in de jaarrekening moet opgenomen worden hangt af van de omvang van de onderneming.

“Kleinstkapitalgesellschaften” moeten bij het Unternehmensregister alleen de jaarcijfers indienen, maar deze worden niet online gepubliceerd. Alle andere vennootschappen moeten bij het Unternehmensregister de jaarrekening online publiceren. Afhankelijk van de omvang van het ondernemen wordt er bepaald wat alles gepubliceerd moet worden. Verregaande informatie kunnen hier vinden:

https://publikations-plattform.de/sp/wexsservlet?session.sessionid=99ef7e4a148d6aef1527e81ecaeb2a5e_c408&page.navid=to_start&global_data.designmode=pp

Uiteraard kunnen wij U behulpzaam zijn hierbij. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Verwerking van de financiële administratie van een GmbH in het buitenland

Voor het verwerken en bewaren van de financiële administratie van een GmbH (BV) in het buitenland zijn er diverse regels / voorwaarden. Onder andere:

  • Moet er toestemming bij het Finanzamt (belastingdienst) worden aangevraagd
  • De originele documenten moeten in het binnenland (dus hier Duitsland) worden bewaard
  • De belastingplichtige moet het Finanzamt informeren waar de locatie is van het dataverwerkingssysteem.
  • De belastingplichtige moet in het verleden zijn medewerkingsverplichting volgens de Abgabeordnung (AO) nagekomen zijn
  • Toegang tot de data moet in volle omvang mogelijk zijn

De verwerking van de administratie in het buitenland mag geen invloed / benadeling hebben op de te betalen belasting.

Twijfelt u of u op de juiste wijze aan uw administratieve verplichtingen voldoet. Neemt u gerust contact met ons op. Wij kunnen U ook assisteren bij het opzetten van een geheel digitale administratie via Exact Online (zowel de Duitse als de Nederlandse versie) als ook via Datev.

Vrijstelling inhouding bronbelasting in Duitsland op dividenden door een GmbH

Vóór het uitkeren van dividenden van een Duitse GmbH aan een Nederlandse aandeelhouder dient er een vrijstelling aangevraagd te worden. Zonder vrijstelling dient er van het uitgekeerde dividend 25% Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag ingehouden en afgedragen te worden aan de Duitse belastingdienst. Afhankelijk van de situatie kan de inhouding middels een vrijstelling verlaagd worden tot 15,10, 5 of zelfs 0%. Onlangs heeft het Duitse Ministerie van Financiën de nieuwe regels uitgevaardigd naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan blijkt het dat er vaker sprake zal zijn van een inhouding van 0%. Juist in situaties met Nederlandse UBO’s blijkt dit het geval. De regels zijn complex maar de belangen zijn vaak groot. Met onze ervaring kunnen wij ook voor u toetsen of uw onderneming voor deze 0% kwalificeert en een eventuele aanvraag voor een vrijstelling begeleiden. Omdat wij Nederlands spreken voorkomt dat vaak veel miscommunicatie.

Amazon FBA

Amazon FBA

Maakt u als ondernemer gebruik van het Amazon FBA programma en stuurt u uw goederen van Nederland naar het magazijn van Amazon in Duitsland? In het Amazon magazijn in Duitsland worden de goederen van uw onderneming opgeslagen en vanuit daar – na verkoop – direct naar de klanten verstuurt. Dan moet u / uw onderneming zich in Duitsland voor de btw laten registreren en dus ook in Duitsland btw-aangifte doen. Ook gelden voor de goederen die vanuit het magazijn in Duitsland verstuurd worden de Duitse regelingen voor Umsatzsteuer en facturatie.

Moet u zich in Duitsland laten registreren en heeft u hulp nodig?

Neem contact met ons op via info@teletel-bs.de of +49 (0) 211 13 0 63 0

Wij assisteren en ondersteunen u bij de aanvraag van een Umsatzsteuernummer in Duitsland. Wij staan u graag in het Nederlands te woord!

Afstandsverkoop

Afstandsverkoop

Verkoopt u vanuit uw Nederlandse onderneming goederen aan consumenten / afnemers in Duitsland, die geen btw ( Mwst) -nummer hebben, dan heeft u als ondernemer te maken met de regeling voor afstandsverkoop. Zodra u binnen een jaar het drempelbedrag overschrijdt moet u met het Duitse btw-tarief factureren en aangifte doen in Duitsland. Om een Duitse btw-nummer te ontvangen, moet het Nederlandse bedrijf zich in Duitsland laten registeren.

Heeft u hiervoor hulp nodig? Neem contact met ons op via info@teletel-bs.de of +49 (0) 211 13 0 63 0

Wij assisteren en ondersteunen u bij de aanvraag van een Umsatzsteuernummer in Duitsland.

Exact Online Zertifizierung

nieuws-845x321

Wir haben vor kurzem unsere Exact Online-Zertifizierung erhalten! Dies bedeutet, dass wir unseren Mandanten einen weiteren Weg anbieten können die Buchhaltung zu erfassen. Mit dem Programm Exact Online ist eine digitale Verarbeitung sowie ein ständiger Einblick des Mandanten in seine Zahlen möglich. Belege können digital an uns übermittelt und von uns in der Buchhaltung hinterlegt werden. So findet man zu jeder Buchung schnell den richtigen Beleg. Durch eine Zusatzfunktion, das Scannen und Erkennen, können sogar eingescannte Belege automatisch verarbeitet werden. Der Zugriff auf Exact Online erfolgt über das Internet, so dass man jederzeit und überall Einblick nehmen kann.

Haben Sie als Niederländischer Unternehmer in 2016 Rechnungen mit Deutscher Mehrwertsteuer bezahlt?

pexels-photo-1253591

Diese gezahlte Vorsteuer können Sie erstattet bekommen. Der Erstattungsantrag muss vor dem 01. Oktober 2017 beim Finanzamt eingegangen sein.

Unternehmer, die Rechnungen mit Mehrwertsteuer aus einem anderen EU-Land empfangen haben können sich diese erstatten lassen, wenn sie die unten genannten Voraussetzungen erfüllen. Der Erstattungsantrag kann bis zum 01. Oktober 2017 über die dafür eingerichtete Seite des Niederländischen Finanzamtes eingereicht werden.

Eine Erstattung der durch Sie bezahlte ausländischen Mehrwertsteuer kommt infrage wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Ihr Unternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden
es besteht keine Umsatzsteuerschuld im entsprechenden Land
Sie verwenden die Waren oder Dienstleistungen für die die Rechnungen erstellt wurden für umsatzsteuerpflichtige Aktivitäten
Der Antrag für die Erstattung der deutschen Vorsteuer erfolgt über die Website des Niederländischen Finanzamts (www.belastingdienst.nl).

Wir können Ihnen gerne behilflich sein bei der Einreichung des Erstattungsantrages.