Artikelen door Fransiska Hennicke

Conjunctuurpakket – extra investeringsstimulansen

Om met de nog steeds veranderde situatie i.v.m. Corona rekening te houden heeft de Bondsraad op 10 juni 2022 het vierde wet over fiscale bijstand in het kader van Corona goedgekeurd. Verdergaande informatie vind u hier. Deze vierde Corona-wet is o.a. bedoeld om ondernemingen extra investeringsstimulansen te geven. Dit gebeurt o.a. door verbetering van de […]

Belastingverlichting i.v.m. hoge energieprijzen

De energieprijzen stijgen en de Duitse regering wil de financiële lasten voor de burgers, maar ook voor bedrijven verminderen. Op 20 mei 2022 heeft de Bundesrat (de Eerste Kamer van het Duitse parlement) de plannen voor lastenverlichting goedgekeurd en daardoor de forfaitaire energie-uitkering, de prijsverlaging voor benzine en diesel, het 9-eurokaartje en andere eenmalige betalingen […]

CONJUNCTUURPAKKET – VERLENGING SUBSIDIE / ARBEIDSTIJDVERKORTING

Subsidie Tijdens de conferentie van de deelstaten van 16 februari 2022 is besloten de economische steun in het kader van Corona te verlengen tot eind juni 2022. Volgens een persbericht heeft de Duitse regering ingestemd met de verlenging. De beproefde programmavoorwaarden van Overbruggingshulp IV zullen ongewijzigd worden voortgezet tot eind juni 2022. Bedrijven zullen een […]

Künstlersozialkasse

In Duitsland zijn er tal van regelingen die afwijken van Nederlandse regelgeving qua opzet, structuur en doel. Veel ondernemers zijn daar niet op bedacht en onbekend met de regelgeving. Teletel helpt Nederlandse ondernemers in Duitsland en kan je wijzen op specifieke bepalingen. Een mooi voorbeeld is de regeling voor de Künstlersozialkasse. Ieder ondernemer die in […]

Vergemakkelijking van openbaarmaking als gevolg van Corona

De aanhoudende coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de economie hebben het “Bundesamt für Justiz” ertoe aangezet om ondernemingen opnieuw tegemoet te komen op het gebied van openbaarmakings- en indieningsverplichtingen. Volgens de huidige afspraken tussen het “Bundesamt für Justiz” en het “Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz” zal tot 7 maart 2022 geen administratieve boete worden […]

Termijnen

Het nieuwe jaar heeft begonnen en daarmee naderen de diverse einddata betreffende de verplichtingen voor het aangeven van belasting. Wij willen U graag aan de aangepaste data voor deze jaaraangifte in Duitsland herinneren. Naast de gewijzigde termijnen van 2018 heeft de wetgever de termijnen met drie maanden verlengd in verband met Corona. De jaaraangiften voor […]

Conjunctuurpakket – verlenging subsidie / arbeidstijdverkorting t/m 31. maart 2022

De corona maatregelen zijn hier in Duitsland weer aangescherpt en de Coronamaatregelen voor ondernemingen uitgebreid. Tevens is de aanvraagperiode om gebruik te kunnen maken van deze regelingen verlengt. De relevante maatregelen betreffen verlenging van de subsidies en een vereenvoudigde toegang tot arbeidstijdverkorting tot en met 31 maart 2022. De belangrijkste voorwaarden en overige van belang […]

Het Hof van Justitie van de EU oordeelt dat btw over een eenmalige dienst die in termijnen wordt vergoed in principe belast is op het moment van de dienst.

Het Hof kreeg prejudiciële vragen voorgelegd die waren ontstaan in een Duitse casus. Een Duitse vennootschap had aan een GmbH bemiddelingsdiensten verleend in verband met de verkoop van een perceel aan een derde. De vergoeding voor deze diensten bedroeg € 1 miljoen. De GmbH moest dit bedrag betalen in jaarlijkse termijnen van € 200.000. De Duitse […]

Conjunctuurpakket – verlenging subsidie / arbeidstijdverkorting

Ervaart uw onderneming ook nog steeds de gevolgen van verplichte sluitingen en overige beperkingen als gevolg van de Corona Pandemie? De Duitse regering heeft tot een verlenging van de subsidies besloten en een vereenvoudigde toegang tot arbeidstijdverkorting tot 31 december 2021. De voorwaarden en belangrijke informaties hebben treft u hieronder aan. De laatste mogelijkheid tot […]