Belastingverlichting i.v.m. hoge energieprijzen

De energieprijzen stijgen en de Duitse regering wil de financiële lasten voor de burgers, maar ook voor bedrijven verminderen.

Op 20 mei 2022 heeft de Bundesrat (de Eerste Kamer van het Duitse parlement) de plannen voor lastenverlichting goedgekeurd en daardoor de forfaitaire energie-uitkering, de prijsverlaging voor benzine en diesel, het 9-eurokaartje en andere eenmalige betalingen mogelijk gemaakt.

In het kader van het hulppakket zijn onder meer de volgende steunmaatregelen genomen:

  • Forfaitaire energie-uitkering:
    Werknemers hebben recht op de forfaitaire energie-uitkering (EPP) van eenmalig 300 euro. Dit bedrag wordt als aanvulling op het salaris Werkgevers zouden het bedrag op de eerste salarisafrekening na 31 augustus 2022 afrekenen. Voorwaarde is o.a. dat de arbeidsverhouding op deze datum bestaat. Het forfaitaire bedrag is een belastbare subsidie.
    De werkgever kan dan de uitbetaalde forfaitaire bedragen in mindering brengen in de loonbelastingaangifte.
  • Verlaging van de energiebelasting vanaf 1 juni 2022:
    De energiebelasting op de belangrijkste brandstoffen voor het wegvervoer wordt tijdelijk verlaagd. De desbetreffende wet zal, zoals gepland, op 1 juni 2022 in werking treden. Hierdoor wordt de energiebelasting verlaagd tot het Europese minimum voor een periode van drie maanden. Voor benzine gaat dit om € 0,30 per liter en voor diesel om € 0,14 per liter.
  • Het 9-eurokaartje voor openbaar vervoer: De Bondsraad heeft ingestemd met de invoering van het 9-eurokaartje voor het openbaar streekvervoer. Het 9-euro-ticket zal beschikbaar zijn voor de maanden juni, juli en augustus 2022. Het 9-eurokaartje is in heel Duitsland geldig voor alle het lokale en regionale vervoer. Het is niet regionaal beperkt tot vervoersverenigingen.
  • Bovendien zullen diverse bedragen worden aangepast om o.a. de gestegen kosten op te vangen. Het werknemersforfait voor 2022 wordt met 200 euro verhoogd, en de belastingvrije basisaftrek wordt ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 verhoogd. Gezien de gestegen prijzen voor mobiliteit wordt de verhoging van het forfaitaire bedrag voor langeafstandspendelaars (vanaf de 21ste kilometer) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 naar 38 cent per kilometer

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.