Bewaarplicht van uw administratie

Hoe lang moet u in Duitsland uw administratie bewaren voor de belastingdienst?

De bewaartermijn begint in het geval van permanent bijgehouden gegevens met het einde van het kalenderjaar waarin de laatste aantekening is verricht, d.w.z. wanneer de laatste boekingen zijn verricht, de inventaris is opgemaakt, de openingsbalans, jaarrekening of het jaarverslag is opgesteld. Voor commerciële of zakelijke brieven begint de periode met het einde van het jaar waarin zij werden ontvangen of verzonden. Voor boekhoudkundige bonnen of andere documenten is het einde van het kalenderjaar waarin zij zijn opgesteld, doorslaggevend.

Bijvoorbeeld, als de laatste boekingen voor het jaar 2011 zijn gedaan en de jaarrekening in 2012 is opgesteld, dan begint de aanhoudingsperiode aan het einde van het kalenderjaar 2012, duurt 10 jaar en eindigt aan het eind van het kalenderjaar 2022.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen alle documenten voor het jaar 2011 worden vernietigd. De bewaartermijn loopt niet af als het belastingkantoor uiterlijk op 31 december 2021 schriftelijk een externe controle aankondigt.

Let op: De bewaartermijn van 10 jaar geldt echter alleen op voorwaarde dat alle belastingaanslagen over dat jaar definitief zijn vastgesteld. Dit kan ook zijn na het verstrijken van de termijn van 10 jaar.
Indien er een procedure aanhangig is wordt de belastingaanslag ook niet definitief vastgesteld.

De bewaarplicht is 6 of 10 jaar. Als u meer wilt weten welke documenten op welke manier bewaard moeten worden en wat de wettelijke voorschriften zijn kunt u dit hier in onze blog bij Starten in Duitsland lezen.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.