Verwerking van de financiële administratie van een GmbH in het buitenland

Voor het verwerken en bewaren van de financiële administratie van een GmbH (BV) in het buitenland zijn er diverse regels / voorwaarden. Onder andere:

  • Moet er toestemming bij het Finanzamt (belastingdienst) worden aangevraagd
  • De originele documenten moeten in het binnenland (dus hier Duitsland) worden bewaard
  • De belastingplichtige moet het Finanzamt informeren waar de locatie is van het dataverwerkingssysteem.
  • De belastingplichtige moet in het verleden zijn medewerkingsverplichting volgens de Abgabeordnung (AO) nagekomen zijn
  • Toegang tot de data moet in volle omvang mogelijk zijn

De verwerking van de administratie in het buitenland mag geen invloed / benadeling hebben op de te betalen belasting.

Twijfelt u of u op de juiste wijze aan uw administratieve verplichtingen voldoet. Neemt u gerust contact met ons op. Wij kunnen U ook assisteren bij het opzetten van een geheel digitale administratie via Exact Online (zowel de Duitse als de Nederlandse versie) als ook via Datev.

Amazon FBA

Amazon FBA

Maakt u als ondernemer gebruik van het Amazon FBA programma en stuurt u uw goederen van Nederland naar het magazijn van Amazon in Duitsland? In het Amazon magazijn in Duitsland worden de goederen van uw onderneming opgeslagen en vanuit daar – na verkoop – direct naar de klanten verstuurt. Dan moet u / uw onderneming zich in Duitsland voor de btw laten registreren en dus ook in Duitsland btw-aangifte doen. Ook gelden voor de goederen die vanuit het magazijn in Duitsland verstuurd worden de Duitse regelingen voor Umsatzsteuer en facturatie.

Moet u zich in Duitsland laten registreren en heeft u hulp nodig?

Neem contact met ons op via info@teletel-bs.de of +49 (0) 211 13 0 63 0

Wij assisteren en ondersteunen u bij de aanvraag van een Umsatzsteuernummer in Duitsland. Wij staan u graag in het Nederlands te woord!

Vrijstelling inhouding bronbelasting in Duitsland op dividenden door een GmbH

Vóór het uitkeren van dividenden van een Duitse GmbH aan een Nederlandse aandeelhouder dient er een vrijstelling aangevraagd te worden. Zonder vrijstelling dient er van het uitgekeerde dividend 25% Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag ingehouden en afgedragen te worden aan de Duitse belastingdienst. Afhankelijk van de situatie kan de inhouding middels een vrijstelling verlaagd worden tot 15,10, 5 of zelfs 0%. Onlangs heeft het Duitse Ministerie van Financiën de nieuwe regels uitgevaardigd naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan blijkt het dat er vaker sprake zal zijn van een inhouding van 0%. Juist in situaties met Nederlandse UBO’s blijkt dit het geval. De regels zijn complex maar de belangen zijn vaak groot. Met onze ervaring kunnen wij ook voor u toetsen of uw onderneming voor deze 0% kwalificeert en een eventuele aanvraag voor een vrijstelling begeleiden. Omdat wij Nederlands spreken voorkomt dat vaak veel miscommunicatie.

Afstandsverkoop

Afstandsverkoop

Verkoopt u vanuit uw Nederlandse onderneming goederen aan consumenten / afnemers in Duitsland, die geen btw ( Mwst) -nummer hebben, dan heeft u als ondernemer te maken met de regeling voor afstandsverkoop. Zodra u binnen een jaar het drempelbedrag overschrijdt moet u met het Duitse btw-tarief factureren en aangifte doen in Duitsland. Om een Duitse btw-nummer te ontvangen, moet het Nederlandse bedrijf zich in Duitsland laten registeren.

Heeft u hiervoor hulp nodig? Neem contact met ons op via info@teletel-bs.de of +49 (0) 211 13 0 63 0

Wij assisteren en ondersteunen u bij de aanvraag van een Umsatzsteuernummer in Duitsland.

Exact Online Certificering

Wij hebben onlangs onze certificering voor Exact Online ontvangen! Dit betekent dat wij onze klanten nog meer mogelijkheden kunnen aanbieden om voor hun de financiële administratie te doen. Met het programma Exact Online is een complete digitale verwerking van de financiële administratie mogelijk. Bovendien heeft de klant ook de optie zelf in zijn administratie mee te kijken. Gegevens kunnen digitaal aan Teletel doorgegeven en van Teletel met de administratie gekoppeld worden. Zo kan iedereen voor iedere boeking makkelijk de juiste documentatie terug vinden. Door een extra functie – scannen en herkennen – kunnen wij gegevens automatisch toewijzen. De toegang gaat over het internet zodat men altijd en overall een inkijk kan nemen.

Heeft u in 2016 facturen met Duitse BTW betaald?

Heeft u in 2016 facturen met Duitse btw betaald en heeft u verder geen omzetten in Duitsland gerealiseerd? U kunt deze betaalde Duitse btw terugvragen. Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Ondernemers die facturen met btw uit een ander EU-land hebben ontvangen, kunnen deze terugvragen wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het teruggaafverzoek kan via de daarvoor bestemde website van de Nederlandse Belastingdienst worden gedaan. Dit verzoek moet vóór 1 oktober 2017 zijn ingediend.

De door u betaalde buitenlandse btw komt voor teruggaaf in aanmerking wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd,
  • U bent geen btw verschuldigd in het land van teruggaaf, en
  • U gebruikt de goederen en diensten waarop de btw-facturen zien, voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.
  • De aanvraag voor vergoeding van de Duitse btw dient U via het internet bij de belastingdienst te doen.

Wij zijn u graag behulpzaam bij het indienen van het verzoekteruggave Duitse BTW.