Detachering / A1 Verklaring

Denkt U als ondernemer aan een A1 verklaring wanneer een medewerker in een andere EU-land voor u onderneming gaat werken. In het kader van detachering kunt u met een A1 verklaring aantonen dat voor u en / of uw medewerker sociale verzekeringspremies in uw land afgedragen worden. In Nederland vraagt u de A1 verklaring aan bij de sociale verzekeringsbank.

Vanaf 1. maart 2020 bestaat voor werkgevers en zelfstandige uit de EU die voor een tijdelijke opdracht in Nederland zullen werken meldingsplicht. De melding moet gedaan worden voor dat de werkzaamheden in Nederland beginnen. Er zijn uitzonderingen op deze meldingsplicht in Nederland voor incidentele activiteiten. Nadere informatie i.v.m. met de aanmelding kunt u vinden op de volgende homepage https://www.postedworkers.nl/