Heeft u onroerend goed in Duitsland? Denk aan de Feststellungserklärung voor 1 november 2022!

Heeft u ook onroerend goed in Duitsland? Dan bent u verplicht als eigenaar voor 1 november 2022 een zogenaamde Feststellungserklärung bij het Finanzamt (belastingdienst) aan te leveren.

Dit is het gevolg van de Grundsteuerreform (hervorming van de grondbelasting). Hierdoor dient de grondslag voor deze onroerendgoedbelasting opnieuw te worden vastgesteld. Dit houdt in dat het onroerend goed per 1 januari 2022 opnieuw gewaardeerd moet worden en dit kan – afhankelijk van de situatie – een aanzienlijke hoeveelheid werk met zich meebrengen omdat door de eigenaar uitgebreid onderzoek nodig kan zijn.

Tot nu was de grondslag voor de belasting een zogenaamde Einheitswert, die sinds 1964 niet meer was aangepast. Nu wordt dat maatwerk.

Welke gegevens aangeleverd moeten worden kan per bondsland verschillen. De meeste bondslanden maken gebruik van het Bundesmodell. Op grond daarvan moeten gegevens zoals bouwjaar, details over het grondstuk (o.a. nummer grond, kadaster, eigenaren), oppervlakte van het grond en van de woonruimte, standaard grondwaarde, aantal woningen, aantal garages en dergelijke aangegeven worden. De aangifte kan, op een enkele uitzondering na, alleen digital via Elster ingediend worden.

Het Finanzamt gebruikt vervolgens de informatie om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen. Deze waarde wordt gebruikt als grondslag voor de nieuwe onroerendgoedbelasting vanaf 2025.

Gezien het belang, de aard en omvang van de te verwachten werkzaamheden adviseren wij onze klanten tijdig te beginnen met het verzamelen van gegevens.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.