Het minimumloon verandert per oktober in Duitsland. Bent u al op de hoogte?

Indien u medewerkers in Duitsland heeft stijgt voor deze het minimumloon naar € 12,00 bruto per uur. Zijn uw loonbetalingen hiermee in overeenstemming?

Het wettelijk minimumloon in Duitsland bedroeg tot 1 juli 2022 € 9,82 bruto per uur. Per 1 juli 2022 werd het minimumloon al verhoogd naar € 10,45 bruto per uur. Deze aanpassing was echter van korte duur: Het minimumloon wordt vanaf 1 oktober 2022 dan verhoogd naar € 12 ,- bruto per uur. De Duitse regering heeft onlangs het desbetreffende wetsvoorstel goedgekeurd.

Tegelijkertijd – dus ook per 1 oktober 2022 – wordt de minibaan (Minijob) met zijn thans geldende maximum van €450 per maand aangepast aan het minimumloon. Dat betekent dat de grens voor minibanen verhoogd wordt naar € 520,00 per maand. Kent u het systeem van de minijobs in Duitsland? Vraag voor meer informatie onze medewerkers.

De MiLoG (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindeslohns) is van toepassing op alle werknemers die in Duitsland werken – zowel werkgevers in Duitsland als ook werkgevers in het buitenland. De bepalingen van de MiLoG zijn niet alleen van toepassing op ondernemers die werknemers in de lagelonensector in dienst hebben, maar op alle werkgevers. Aangezien de omvang van het dienstverband niet relevant is, worden ook mini-jobbers meegeteld.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.