Inflatie en gestegen energieprijzen

Bent u al bekent met de nieuwe maatregelen in Duitsland om burgers en bedrijven in tijden van inflatie en gestegen energieprijzen te ondersteunen?

Deze zijn in detail:

Inflatie-uitkering

Werkgevers hebben de mogelijkheid hun werknemers in de periode van 26 oktober 2022 tot eind december 2024 een belasting- en premievrij bedrag van maximaal 3 000 euro te kunnen geven ter compensatie van de inflatie. Dit is bedoeld om de werknemers te ontlasten van de inflatie.

De inflatiepremie is, net als de Coronapremie, een speciale betaling ditmaal om de stijging van de consumentenprijzen te verzachten. Werkgevers kunnen hun werknemers voordelen toekennen in de vorm van toelagen en verstrekkingen. Zij zijn daartoe niet verplicht. Dit maakt duidelijk dat werknemers geen wettelijke aanspraak kunnen maken op de betaling van een dergelijke inflatiepremie.

Werkgevers hoeven niet het volledige bedrag van 3.000 euro te betalen, maar mogen zelf bepalen welk bedrag zij aan hun werknemers kunnen en willen betalen. Er zijn ook verschillende termijnbedragen mogelijk. Dit geldt ook voor parttime dienstverband. Over de betaling worden ook geen werkgeversbelastingen of sociale bijdragen geheven. De bonus mag naast het verschuldigde loon worden betaald en moet apart worden vermeld op de loonafrekening.

 

Verlaging van de omzetbelasting

De wet “de tijdelijke verlaging van het belastingtarief op gasleveringen via het aardgasnet” verlaagt het belastingtarief op gasleveringen en stadsverwarming van 19 procent naar 7 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022 tot eind maart 2024.

Voor veel bedrijven is deze maatregel niet relevant, omdat zij dit bedrag als voorbelasting kunnen terugvragen via de btw-aangifte.

 

Noodhulp in december

Verlichting voor afnemers van gas en stadsverwarming: In een ingewikkelde procedure neemt de staat de eenmalige betaling van een maand gasgebruik van huishouden en bedrijven over. Dit wordt dan met de december afrekening in 2022 als korting in mindering gebracht.

Huishoudens en commerciële consumenten zullen op deze manier worden ondersteund voordat het prijsplafond op de gasprijs van kracht wordt.

De wet, die nu door de Bundesrat is goedgekeurd, verplicht gasleveranciers om consumenten een eenmalige tegemoetkoming te geven. Het bedrag moet worden verrekend met de eerste factuur van de gasleverancier waarvan de factureringsperiode de maand december 2022 bestrijkt. Het bedrag van de verlichting wordt berekend op basis van een twaalfde van het eerder door de leverancier geraamde jaarlijkse verbruik en de gasprijs van december 2022.

 

Geplande verlichtingen

Vanaf 2023 zal een prijsplafond de stijging van de gasprijs beperken; een wet die dit mogelijk maakt, is in voorbereiding.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij zijn op de hoogte. Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.