Registreren uw werknemers al hun werktijden op de juiste manier?

Het vastleggen van de dagelijkse werktijd verplicht in Duitsland!

Al in 2019 had een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) over de verplichte registratie van de arbeidstijd veel ondernemers in beroering gebracht. Dit werd eind 2022 gevolgd in Duitsland door een overeenkomstige uitspraak van het Bundesarbeitsgericht (BAG). Conclusie is werkgevers moeten de werktijden van werknemers registreren zodat controle op bijvoorbeeld maximale arbeidstijd mogelijk is hetgeen van belang is voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.

De wetgever moet nog beslissen over de voorschriften hiervoor. Ook de sancties op niet nakoming moeten nog in de wet worden opgenomen waardoor deze nu nog niet kunnen worden opgelegd. Dat staat echter nu al de verplichting tot nakoming niet in de weg!

Ondernemingen moeten door de BAG-uitspraak nu al geschikte systemen voor de registratie van de arbeidstijd installeren. Daarbij kunnen zij zich – totdat de aangekondigde wet van kracht wordt – oriënteren op de globale richtsnoeren van het Europees Hof van Justitie. Hierin staat aangegeven:

  1. Alle bedrijven moeten onmiddellijk een systeem voor de registratie van de arbeidstijd invoeren en gebruiken.
  2. Elektronische of digitale registratie is niet verplicht. Online registratie is evenzeer toegestaan als het invullen van papieren formulieren; de keuze is aan de ondernemer. Het systeem voor de registratie hoeft niet uniform te zijn in de gehele onderneming, maar kan worden aangepast aan de verschillende plaatselijke operationele omstandigheden.
  3. De arbeidstijd moet nauwkeurig worden geregistreerd, d.w.z. zowel het begin van het werk als de genomen pauzes en het einde van het werk.
  4. Leidinggevende, zoals de directie, hoeven de arbeidstijd niet te registreren. Dit geldt echter alleen voor echte leidinggevenden die over de desbetreffende bevoegdheden beschikken.
  5. Op vertrouwen gebaseerde arbeidstijden zijn nog steeds mogelijk, mits de verplichting om de tijd te registreren wordt nageleefd.

Invoering van registratiesystemen kosten veel tijd. Begin daarom op tijd. Zodra meer details van de nieuwe wet bekend zijn, zullen wij u nader informeren.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.