Rente vergoedingen op belastingaanslagen vastgesteld

De rente die men moet betalen of ontvangt over achterstallige belastingen respectievelijk te vorderen belastingen wordt op grond van een wetwijziging met terugwerkende kracht verlaagd tot 0,15% per maand (1,8% per jaar). Dit geldt voor renteperioden vanaf 1 januari 2019 en is aldus aangepast aan de grondwettelijke vereisten, artikel 238 lid 1a (nieuw) AO. De nieuwe verordening is van toepassing op alle belastingen waarop de volledige rente van toepassing is.

Ter herinnering:

In Duitsland was het regel dat er 6% rente in rekening werd gebracht over te laat betaalde belastingschulden. Hier gaat het om b.v. te laat betaalde omzetbelasting maar ook om winstbelasting zoals “Körperschaftsteuer” en “Gewerbesteuer”.
Daartegen over stond dat er 6% rente per jaar werd vergoed over belastingvorderingen die worden betwist of die te laat worden uitbetaald. Zeker bij procedures die soms jarenlang duren kon dit oplopen tot aanzienlijke bedragen.

Deze hoge rente, die nooit is aangepast aan de reële renteontwikkeling bleek in strijd met de grondwet als uitspraak van de Duitse Hoge Raad. Al enkele jaren worden verschillende gerechtelijke procedures tegen het rentepercentage van 6% per jaar gevoerd. Op 18 augustus 2021 heeft de “Bundesverfassungsgericht” verklaart dat het rentepercentage vanaf 2014 al ongrondwettelijk is. Er is wel besloten dat voor de periode 2014 tot en met 2018 de wetgever niet verplicht is een wetwijziging door te voeren.

Vanaf 2019 is de oude wet met het hoge percentage niet meer van toepassing. De wetgever heeft nu een nieuwe regeling geïmplementeerd, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 van toepassing is. Renteberekeningen voor belastingaanslagen van voor 2019 die nog niet definitief zijn vastgesteld, zullen dus volgens het nieuwe regime worden uitgevoerd.

Mocht U vragen hebben over de gevolgen van deze uitspraak voor uw onderneming kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.