Tag Archief van: controle

Heeft u ook te maken met intracommunautaire leveringen? Denkt u dan ook aan de controle van het btw-identificatienummer van de afnemer.

In 2016 heeft de EU tot een actieplan besloten om het bestaande btw-stelsel verder om te vormen tot één EU btw-gebied. Hiervoor zijn per 1 januari 2020 binnen de EU de zogenoemde Quick Fixes geïmplementeerd.

Onder de vorige regelgeving mocht een ondernemer het btw-nultarief op intracommunautaire leveringen toepassen wanneer hij – kort gezegd – kon aantonen dat de goederen aan een andere ondernemer waren geleverd en de goederen de lidstaat van vertrek fysiek hadden verlaten.

Dit is onder de nieuwe regelgeving veranderd. Vanaf 1 januari 2020 is het beschikken over een geldig btw-identificatienummer voorwaarde voor de toepassing van het btw-nultarief. Het praktische gevolg is dat ondernemers alle btw-identificatienummers van afnemers in hun systeem moeten vastleggen en op facturen naar het juiste btw-identificatienummer van de afnemer moeten verwijzen. Daarboven moeten zij hun Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) juist kunnen indienen.

Het is daarom belangrijk om deze btw-identificatienummers op periodieke basis – b.v. jaarlijks – in het EU VIES-systeem te controleren. De ondernemer zou bij ontvangst van een nieuw btw-identificatienummer deze in het VIES-systeem zowel op geldigheid maar ook op naam en adres van de afnemer kunnen controleren. Bij de periodieke controle is een bevestiging van de geldigheid van de btw-nummer voldoende. Het bewijs van een uitgevoerde gekwalificeerde bevestigingsaanvraag dient goed bewaard te worden. Zo wordt gewaarborgd dat, op het moment van de intracommunautaire levering, het btw-nultarief terecht is toegepast.

Wij vernemen graag of en hoe wij u kunnen ondersteunen. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.