Tag Archief van: digitaal

Veel (op te richten) ondernemingen in Duitsland die een Nederlandse achtergrond hebben, willen de administratie van deze Duitse entiteit zelf doen dan wel zelf permanente inzage hebben in de financiële situatie.
Goed is het om te weten dat de Duitse administratie in de administratieve software van de (Nederlandse) groepsmaatschappijen verwerkt kan worden. Volledig digitale verwerking is daarbij ook zeker toegestaan. Dit geeft direct inzicht en controle.

Via bijvoorbeeld de internationale financiële software van Exact Online is een volledig digitale verwerking van de boekhouding gedurende het jaar mogelijk. De ondernemer heeft zowel de mogelijkheid om continu zijn administratie in te zien of de keuze om gedurende het jaar zelf zijn administratie te verwerken.

Met Exact Online kunnen de financiële administratie documenten digitaal worden doorgestuurd naar de accountant (ongeacht waar deze zich bevindt) en gekoppeld worden aan de boekingen. Zo kan de ondernemer en de accountant bij elke boeking de juiste documenten terugvinden. Een extra functie – scannen en herkennen – maakt het automatisch toewijzen en boeken van gegevens mogelijk. De financiële administratie staat in de Cloud, zodat deze altijd en overal kunnen worden ingezien.

Sinds 2020 is het niet meer nodig om vooraf toestemming aan de belastingdienst te vragen om buiten Duitsland maar binnen de EU de administratie te verrichten. Er moet echter wel voor worden gezorgd dat toegang tot de gegevens volledig is gewaarborgd, bijvoorbeeld in het kader van belastingcontroles. Dit is gemakkelijk mogelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van Cloud-oplossingen.

De volgende vraag die zich voordoet is hoe de jaarrekening en de belastingaangifte in Duitsland moeten worden opgesteld of ingediend. Nederlandse softwarepakketten voor financieel administratie zijn hiervoor meestal niet geschikt. In Duitsland werken de meeste belastingadviseurs met het softwarepakket van Datev om jaarrekeningen en belastingaangiften op te stellen. Hiervoor moeten dan de gegevens uit het softwarepakket voor financiële administratie geëxporteerd en in Datev geïmporteerd worden. Een interface tussen de programma’s is nodig, voor een eenvoudige overdracht van de saldi tussen twee programma’s. In het geval van boekhouden met een individueel rekeningstelsel licentie worden de gegevens aan het eind van het jaar overgezet via een exportbestand. Hier moet echter ook een formaatsjabloon en een geschikte overgangstabel worden aangemaakt.

Door deze twee programma’s (Exact Online en Datev) te koppelen kan op eenvoudige wijze een digitaal grensoverschrijdend totaalconcept voor de financiële administratie worden gerealiseerd.

Als Teletel kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een volledig digitale administratie via Exact Online (zowel de Duitse als de Nederlandse versie) en via Datev. Daarbij kunt u kiezen welke werkzaamheden u zelf wil verrichten.

Er zijn verschillende mogelijkheden van samenwerking mogelijk. Wij kunnen de complete financiële administratie voor u Duitse entiteit verrichten of ook uw medewerker ondersteunen bij het verrichten van de financiële administratie en aangiften in Duitsland. Het is mogelijk ons kantoor met u Exact licentie te koppelen zodat wij op een eenvoudige en praktische manier met u mee kunnen kijken en zo de werkzaamheden begeleiden. Echter is het ook mogelijk om ons alleen de geëxporteerde bestanden aan te leveren, die wij dan in de interface bij Datev invoegen. Alle genoemde technische oplossingen kunnen worden omgezet.

Hiervoor zijn wij door Exact gecertificeerd als gekwalificeerd kantoor (voor meer informatie, zie hier).

Heeft u hulp nodig bij het overzetten van de cijfers van Exact Online naar Datev of twijfelt u of u uw administratieve taken correct uitvoert? Neem dan contact met ons op. Wij communiceren in het Nederlands!

Wij zijn nu dus officieel erkend als gekwalificeerd kantoor door Exact uit Delft. Dit betekent dat wij onze klanten heel veel mogelijkheden kunnen aanbieden om voor en met hun de financiële administratie te verzorgen. Door middel van de internationale financiële software van Exact Online is een complete digitale verwerking van de financiële administratie mogelijk. Bovendien heeft een klant ook zelf de optie in zijn administratie mee te kijken. Gegevens kunnen digitaal via Teletel doorgegeven en aan de administratie gekoppeld worden. Zo kan de klant bij iedere boeking eenvoudig de juiste documentatie terugvinden. Door een extra functie – scannen en herkennen – kunnen wij gegevens automatisch laten toewijzen en boeken. De toegang gaat via het internet zodat men altijd en overal een inkijk kan nemen.

 

Bovendien werken wij ook met de Nederlandse versie van Exact Online zodat wij voor klanten die voor een administratie in het Nederlandse licentie kiezen ook kunnen ondersteunen.

Wanneer nodig verwerken wij automatisch de gegevens in de aangifte software van DATEV. Deze Duitse administratieve aangiftesoftware is volledig geschikt voor elektronische communicatie met Duitse (overheids)instanties. Hiermee kunnen wij een totaal digitaal concept eenvoudig verwezenlijken.

Wij vernemen graag of en hoe wij jullie/u ondersteunen kunnen. Neemt U voor meer informatie contact met ons op.