Schlagwortarchiv für: duitsland

Conjunctuurpakket – extra investeringsstimulansen

Om met de nog steeds veranderde situatie i.v.m. Corona rekening te houden heeft de Bondsraad op 10 juni 2022 het vierde wet over fiscale bijstand in het kader van Corona goedgekeurd. Verdergaande informatie vind u hier.

Deze vierde Corona-wet is o.a. bedoeld om ondernemingen extra investeringsstimulansen te geven.

  1. Dit gebeurt o.a. door verbetering van de mogelijkheden om verliezen te compenseren. De verruimde verliesverrekening wordt verlengd tot eind 2023: Voor het jaar 2022 en 2023 wordt het maximumbedrag voor achterwaartse verliesverrekening verhoogd tot 10 miljoen euro. Bovendien wordt de achterwaartse verliesverrekening vanaf 2022 permanent verlengd tot twee jaar.
  2. Ook wordt de regeling voor degressieve afschrijving ingevoerd bij de tweede wet inzake fiscale bijstand Coronavoor één jaar verlengd voor activa die in 2022 zijn verworven of vervaardigd. De verordening was eerst beperkt tot roerende vaste activa die in 2020 en 2021 werden verworven of vervaardigd.
  3. De termijn voor het indienen van belastingaangiften voor 2020 in geadviseerde gevallen wordt met nog eens drie maanden verlengd. Termijn voor het indienen van de aangiften is dan: aanslagjaar 2020: tot 31.8.2022 = +6 maanden, aanslagjaar 2021: tot 31.8.2023 = +6 maanden, aanslagjaar 2022: tot 31.7.2024 = +5 maanden, aanslagjaar 2023: tot 31.5.2025 = +3 maanden, aanslagjaar 2024: tot 30.4.2026 = +2 maanden.
  4. De belastingvrijstelling van de werkgeverstoelage voor werktijdverkorting wordt met 6 maanden verlengd. De belastingvrijstelling geldt dus voor loonbetalingstijdvakken die ingaan na 29 februari 2020 en eindigen vóór 01 juli 2022.
  5. De thuiswerkvergoeding wordt tot 31 december 2022 verlengd.
  6. Bovendien kunnen zorgmedewerkers een belastingvrije Corona-bonus van maximaal 4.500 Euro krijgen.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Wir haben vor kurzem erneut unsere Exact Online-Zertifizierung erhalten!

Dies bedeutet, dass wir unseren Mandanten verschiedene Wege anbieten können die Buchhaltung zu erfassen. Das Programm Exact Online ist eine internationale Finanzsoftware, durch die verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten bestehen. Mit Exact Online ist eine digitale Verarbeitung sowie ein ständiger Einblick des Mandanten in seine Zahlen möglich. Belege können digital an uns übermittelt und von uns in der Buchhaltung hinterlegt werden. So findet man zu jeder Buchung schnell den richtigen Beleg. Durch eine Zusatzfunktion, das Scannen und Erkennen, können sogar eingescannte Belege automatisch verarbeitet werden. Der Zugriff auf Exact Online erfolgt über das Internet, so dass man jederzeit und überall Einblick nehmen kann.

Wir können auch die Daten aus Exact Online zur Übertragung an das Programm Datev vorbereiten. Durch eine Export-/Importfunktion ist es so einfach möglich die benötigten Zahlen dem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Auch für Mandanten, die einen eigenen Kontenrahmen benutzen, können wir eine Überleitung zu dem vom Steuerberater genutzten Standardkontenrahmen erstellen.

Wir würden uns freuen, Sie hierbei unterstützen zu können.