Tag Archief van: duitsland

Denkt U als ondernemer aan een A1 verklaring wanneer een medewerker in een andere EU-land voor u onderneming gaat werken. In het kader van detachering kunt u met een A1 verklaring aantonen dat voor u en / of uw medewerker sociale verzekeringspremies in uw land afgedragen worden. In Nederland vraagt u de A1 verklaring aan bij de sociale verzekeringsbank.

Vanaf 1. maart 2020 bestaat voor werkgevers en zelfstandige uit de EU die voor een tijdelijke opdracht in Nederland zullen werken meldingsplicht. De melding moet gedaan worden voor dat de werkzaamheden in Nederland beginnen. Er zijn uitzonderingen op deze meldingsplicht in Nederland voor incidentele activiteiten. Nadere informatie i.v.m. met de aanmelding kunt u vinden op de volgende homepage https://www.postedworkers.nl/

Bent u ook verplicht melding te doen bij het Transparenzregister (UBO-register)?

Alle in het Geldwäschegesetz (GwG) genoemde entiteiten in Duitsland moeten in het Transparenzregister melding over de uiteindelijke belanghebbende UBO’s doen zodat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen zijn die een direct of indirect belang hebben van méér dan 25% in de aandelen en / of stemrechten. Aangegeven moeten worden de volgende gegevens van de uiteindelijke belanghebbende:  Voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats of het een pseudo of daadwerkelijke uiteindelijke belanghebbende is en het type en reikwijdte van het belang. De verplichting voor de melding ligt bij de wettelijke vertegenwoordiger van de entiteit. Melding moeten alle in openbare registers  (o.a. Handelsregister) geregistreerde ondernemingen doen.

De melding moet in Duitsland gedaan worden direct bij dit Transparenzregister. Zowel om de gegevens te melden dan ook om informatie op te vragen dien je je op de homepage via een onlineformulier te registreren.

Worden de gegevens niet op tijd ingediend kunnen boetes opgelegd worden. Deze boetes kunnen oplopen tot wel € 100.000,00. Boetes kunnen direct opgelegd worden – er moeten geen herinneringen te worden verstuurd.

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden?  Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Het eind van het jaar nadert en daarmee ook de diverse termijnen betreffende de verplichtingen voor het aangeven van belasting. Wij willen U graag aan de aangepaste data voor de jaaraangifte in Duitsland herinneren.

De jaaraangiften voor inkomstenbelasting, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer (vennootschapsbelasting) en Umsatzsteuer (omzetbelasting) dienen sinds het jaar 2018 voor 31 juli van het volgende jaar ingediend worden. Heeft u een Steuerberater de opdracht gegeven voor het voorbereiden van deze aangiften dan wordt de termijn hiervoor verlengt tot eind februari van het daarop volgende jaar. Dat betekent derhalve dat de aangifte over 2018 uiterlijk op 29 februari 2020 ingediend moeten worden. De termijn voor het indienen is twee maanden naar achter verschoven.

In ieder geval dient men er alert op te zijn dat de aangifte op tijd worden ingediend. Voor het te laat indienen wordt voor elke aangevangen maand een boete in rekening gebracht. De boete kan oplopen tot € 25.000. Deze boete wordt automatisch in rekening gebracht.

Vóór het uitkeren van dividenden van een Duitse GmbH aan een Nederlandse aandeelhouder dient er een vrijstelling aangevraagd te worden. Zonder vrijstelling dient er van het uitgekeerde dividend 25% Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag ingehouden en afgedragen te worden aan de Duitse belastingdienst. Afhankelijk van de situatie kan de inhouding middels een vrijstelling verlaagd worden tot 15,10, 5 of zelfs 0%. Onlangs heeft het Duitse Ministerie van Financiën de nieuwe regels uitgevaardigd naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan blijkt het dat er vaker sprake zal zijn van een inhouding van 0%. Juist in situaties met Nederlandse UBO’s blijkt dit het geval. De regels zijn complex maar de belangen zijn vaak groot. Met onze ervaring kunnen wij ook voor u toetsen of uw onderneming voor deze 0% kwalificeert en een eventuele aanvraag voor een vrijstelling begeleiden. Omdat wij Nederlands spreken voorkomt dat vaak veel miscommunicatie.