Termijnen: Heeft U de relevante data op het netvlies?

Het eind van het jaar nadert en daarmee ook de diverse (aangifte)termijnen onder ander de verplichtingen voor het aangeven van belasting. Wij willen U graag over de actuele data in Duitsland informeren die vaak verlengd zijn als gevolg van Corona.

Fiscale aangiften

De jaaraangiften voor inkomstenbelasting, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer (vennootschapsbelasting) en Umsatzsteuer (omzetbelasting) dienen in de regel voor 31 juli van het volgende jaar ingediend worden. Heeft u een Steuerberater de opdracht gegeven voor het voorbereiden van deze aangiften dan wordt de termijn hiervoor verlengt tot eind februari van het daaropvolgende jaar. De verlenging met drie maanden als gevolg van Corona komt daar nog bij. Dat betekent derhalve dat de aangifte over 2021 uiterlijk op 2 mei 2023 ingediend moeten worden.

Het is van groot belang alert te zijn om de aangiften tijdig in te dienen. Voor het te laat indienen wordt voor elke aangevangen maand direct een boete in rekening gebracht. De boete kan oplopen tot € 25.000. Deze boete wordt automatisch in rekening gebracht.

Publicatiestukken

Volgens afspraken tussen het “Bundesamt für Justiz” en het “Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz” zal tot 11 april 2023 geen administratieve boete worden opgelegd aan ondernemingen die de wettelijke termijn voor het indienen van de publicatiestukken voor het boekjaar met balansdatum 31 december 2021 nog niet zijn nagekomen.

Wij wijzen u erop dat dit bedrijven niet vrijstelt van de verplichting de publicatiestukken in te dienen en openbaar te maken.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij zijn op de hoogte. Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.