Transparenzregister

Bent u ook verplicht melding te doen bij het Transparenzregister (UBO-register)?

Alle in het Geldwäschegesetz (GwG) genoemde entiteiten in Duitsland moeten in het Transparenzregister melding over de uiteindelijke belanghebbende UBO’s doen zodat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen zijn die een direct of indirect belang hebben van méér dan 25% in de aandelen en / of stemrechten. Aangegeven moeten worden de volgende gegevens van de uiteindelijke belanghebbende:  Voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats of het een pseudo of daadwerkelijke uiteindelijke belanghebbende is en het type en reikwijdte van het belang. De verplichting voor de melding ligt bij de wettelijke vertegenwoordiger van de entiteit. Melding moeten alle in openbare registers  (o.a. Handelsregister) geregistreerde ondernemingen doen.

De melding moet in Duitsland gedaan worden direct bij dit Transparenzregister. Zowel om de gegevens te melden dan ook om informatie op te vragen dien je je op de homepage via een onlineformulier te registreren.

Worden de gegevens niet op tijd ingediend kunnen boetes opgelegd worden. Deze boetes kunnen oplopen tot wel € 100.000,00. Boetes kunnen direct opgelegd worden – er moeten geen herinneringen te worden verstuurd.

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden?  Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.