Verwerking van de financiële administratie van een GmbH in het buitenland

Voor het verwerken en bewaren van de financiële administratie van een GmbH (BV) in het buitenland zijn er diverse regels / voorwaarden. Onder andere:

  • Moet er toestemming bij het Finanzamt (belastingdienst) worden aangevraagd
  • De originele documenten moeten in het binnenland (dus hier Duitsland) worden bewaard
  • De belastingplichtige moet het Finanzamt informeren waar de locatie is van het dataverwerkingssysteem.
  • De belastingplichtige moet in het verleden zijn medewerkingsverplichting volgens de Abgabeordnung (AO) nagekomen zijn
  • Toegang tot de data moet in volle omvang mogelijk zijn

De verwerking van de administratie in het buitenland mag geen invloed / benadeling hebben op de te betalen belasting.

Twijfelt u of u op de juiste wijze aan uw administratieve verplichtingen voldoet. Neemt u gerust contact met ons op. Wij kunnen U ook assisteren bij het opzetten van een geheel digitale administratie via Exact Online (zowel de Duitse als de Nederlandse versie) als ook via Datev.