Zijn uw ontvangen Corona steunmaatregelen al definitief vastgesteld? Actie noodzakelijk voor 30 juni 2023!

Eindafrekening voor economische steun i.v.m. Corona

Tijdens de pandemie van Corona heeft de Duitse regering voor ondernemingen die sterk getroffen waren door de pandemie een aantal subsidies besloten. Deze ondernemingen konden voor de periode tot juni 2022 steun aanvragen. Om de uitbetalingen van deze subsidies zo snel mogelijk te kunnen verrichten en zo de ondernemingen voor insolventie te behoeden, kon de economische steun van Corona in veel gevallen worden aangevraagd op basis van verwachte dalingen van de omzet en vaste kosten.

Nu moet de eindafrekening echter nog worden ingediend. Termijn hiervoor is 30 juni 2023. Merk op dat hiervoor de jaarrekening voor 2022 definitief moet zijn.

In de voorwaarden om voor de economische steun van Corona in aanmerking te komen, is bepaald dat het definitieve bedrag van de kapitaaluitkering moet worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde bedrijfsontwikkeling. De eindafrekening is dus noodzakelijk om de oorspronkelijk aangevraagde subsidies en de daadwerkelijk aan de aanvragers verschuldigde subsidies met elkaar in overeenstemming te brengen. Als gevolg van deze afstemming kunnen aanvullende betalingen aan de aanvragers of terugvorderingen van subsidies het gevolg zijn. De eindafrekening moet door een controlerende derde(n) namens de aanvrager worden ingediend via het digitale aanvraagportaal.

Houd er rekening mee dat het onderzoek van de definitieve verklaring enkele maanden in beslag kan nemen. Vragen over de verwachte duur van de verwerking kunnen over het algemeen niet worden beantwoord.

Formaliteiten zijn in Duitsland van groot belang. De regels zijn complex. Teletel kan u helpen de regels te doorgronden in Nederlandse taal.

Neemt u gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.